Tin tức

23

05

12 lời khuyên để có được cảm hứng dành cho du học sinh

Admin | 23.05.2019

Du học trên đất khách không thể nào dễ dàng đối với những du học sinh không chăm chỉ. Hãy tham khảo những lời khuyên dưới đây để truyền cảm hứng cho bản thân làm việc và học tập hăng say nhé. Có như vậy thì những thành quả ngọt mới có thể gặt hái dễ dàng được.

Stay healthy – Có lối sống lành mạnh

1. Drink a glass of water – uống 1 cốc nước

When you wake up in the morning, drink a glass of water to start the day fresh

(mỗi khi sáng thức dậy, hạy uống một cốc nước để có ngày mới tươi tắn hơn)

2. Move and sweat – di chuyển và mồ hôi

Daily exercise boosts your energy level, improves your mood, and relieves stress.

(tập thể dục hằng ngày sẽ tăng mức năng lượng của bạn, cải thiện tâm trạng, và giảm bớt căng thẳng)

3. Get some sleep – ngủ đúng giấc

When you get enough rest, you have more energy to do the things that make you happy.

(Khi bạn có đủ thời gian nghỉ ngơi, bạn có nhiều năng lượng hơn, cảm thấy thoải mái hơn để làm việc.

Plan your day – lên kế hoạch cho ngày của bạn

4. Top 3 tasks – 3 nhiệm vụ hàng đầu

Every morning, make a list of 3 tasks you want to accomplish that day.

(mỗi buổi sáng, hãy lập một danh sách 3 việc mà bạn muốn hoàn thiện ngày hôm đó)

5. The 50/10 rule – quy luật 50/10

Work on one important task for 50 minutes and then take a 10 minute break to refocus.

(Tập trung làm công việc quan trọng nhất trong 50 phút và giải lao 10 phút để tập trung lại.)

6. Reflect daily – đối chiếu lại hằng ngày
End your day with 10 minutes of reflection and self-evaluation.

(kết thúc ngày của bạn với 10 phút nhìn lại mình và tự đánh giá lại bản thân)

 

Keep learning – tiếp tục học

7. Reading – đọc

Reading increases knowledge, which in turn keeps you inspired.

(đọc sẽ làm bạn nâng cao kiến thức, từ đó giúp bạn có cảm hứng hơn)

8. Browsing – tìm hiểu

Watching tutorials and conducting research increases your capabilities.

(Xem những hướng dẫn và tiến hành tìm hiểu làm tăng những khả năng của bạn)

9. Brainstorm – động não

Brainstorming can be creative gold mine.

(động não sẽ là mỏ vàng sáng tạo của bạn)

 

Focus on what makes you happy – tập trung vào những gì làm cho bạn hạnh phúc

10. Express gratitude – bày tỏ lòng biết ơn

Think about 10 things you are grateful for every morning – gratitude promotes happiness.

(Hãy suy nghĩ về 10 điều mà bạn biết ơn mỗi buổi sáng – lòng biết ơn thúc đẩy sự hạnh phúc)

11. Clean your desk – dọn dẹp bàn làm việc

A tidy desk give you energy and inspiration and lets you focus on the work you need to get done.

(Bàn làm việc gọn gàng sẽ mang lại cho bạn năng lượng và cảm hứng cho phép bạn tập trung vào công việc bạn cần làm)

12. Indulge in your favorite things – thưởng thức những thứ mà bạn yêu thích

Set time aside to relax and enjoy your favorite things like playing with your pet or going for a bike.

(Đặt thời gian để thư giãn và thưởng thức những thứ yêu thích của bạn như chơi với vật nuôi hoặc đi xe đạp.)

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Sự kiện

12 lời khuyên để có được cảm hứng dành cho du học sinh

face

Đăng ký ngay !

icon dk