Tin tức

23

05

BÀI PHÁT BIỂU TRẦN THANH VI TRONG BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP BROWARD VIETNAM 2014

Admin | 23.05.2019

Good morning

Dr. David Moore, the Vice President of Broward College, Florida
Dr. Tran Vinh Du, the President of Broward Vietnam
Dr. Lê Thị Thanh, Chancellor of VATC
Parents and friends,

Good morning everyone,

My name is Tran Thanh Vi, intake 2010, the same as many students here. After over three years working hard and expecting our success, today, we are delighted to be here as new graduates, and it’s my great honor to represent all of the new graduates to give a speech at this commencement ceremony.


Tên tôi là Trần Thanh Vi, sinh viên khóa 2010, cũng giống như nhiều bạn sinh viên có mặt ở đây. Sau hơn 3 năm học tập chăm chỉ và ngóng đợi sự thành công của chúng ta, hôm nay chúng ta thật sung sướng có mặt ở đây với tư cách là những tân cử nhân, và tôi vô cùng vinh dự được đại diện cho tất cả các bạn tân sinh viên phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp này.

Before I start, I want to share this thing. When I got the invitation to plan and give this valedictorian speech from Mr. Chuong, my first thought went like, “Well, another essay, but it did not come from our beloved Dr. Susan.”

Trước khi tôi bắt đầu, tôi muốn chia sẻ với các bạn điều này. Khi tôi được thầy Chương mời phát biểu tại buổi lễ long trọng này, tôi chợt thoáng nghĩ “Rồi, lại một bài essay nữa rồi, nhưng may quá không phải là bài essay của cô Susan yêu quí giao thôi.”

Don’t get me wrong, Dr. Susan! We all love your lessons. They might be tough, but good for us. We’ve learned a lot from you and many other instructors here at Broward College.

Đừng hiểu lầm em, TS. Susan! Tất cả chúng em đều rất thích những bài giảng của cô. Những bài đó có thể rất khó nhưng rất bổ ích với chúng em. Chúng em đã học được rất nhiều từ cô và từ các thầy cô giáo khác ở đây, ở trường Broward này.

Let me start with how the Broward College program changed myself and ourselves after three years of studying. The first change is my personality and skills. Broward College did not change my nature but gave a hand in building up my character. Regarding qualifications, this college was a jumping-off place where my soft skills and hard skills got better.

Tôi xin mở đầu bài phát biểu bằng những gì Broward College đã làm thay đổi bản thân tôi, bản thân chúng ta sau 3 năm học tập. Sự thay đổi đầu tiên là về tính cách và các kĩ năng của tôi. Thật ra Broward College không làm thay đổi tính cách của tôi, mà góp phần vào việc hình thành nên tính cách của tôi. Còn về kĩ năng, ngôi trường này là điểm khởi đầu cho các kĩ năng cứng, kĩ năng mềm của tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

At Broward College, my friends and I had various chances to study and work with many experienced instructors coming from different parts of the world, especially from the US. I was impressed with Dr. Dao Hoang Lien’s classes. She had been working in the hospitality industry for a very long time before becoming an instructor, so she brought in the lessons lots of real situations that would occur at the workplace. I enjoyed every class of hers.

Tại Broward College, tôi và các bạn đã có nhiều cơ hội được học tập và làm việc cùng với nhiều thầy cô đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới, đặc biệt là từ Mỹ. Tôi thực sự ấn tượng với các bài giảng của tiến sĩ Đào Hoàng Liên. Cô đã làm trong ngành du lịch khách sạn rất lâu trước khi đứng lớp, vì thế mà cô thường đưa vào bài giảng những tình huống thực tế xảy ra tại nơi làm viêc. Tôi thích tất cả các bài giảng của cô.

Or Dr. Norey, a lawyer from the US, who has spent more than four years working in VN and got to know pretty well about the laws in this country. Also, she understands her students very well. Dr. Norey is very enthusiastic in guiding and correcting our assignments, and in fixing them as well. Her classes always make us exhausted, but it’s worth it.

Hoặc Tiến sĩ Norey, một luật sư đến từ Mỹ. Cô đã làm việc ở Việt nam hơn 4 năm và hiểu khá rõ về luật ở đất nước này. Đồng thời cô cũng rất hiểu học trò của cô. Tiến sĩ Norey rất nhiệt tình trong việc hướng dẫn và sửa bài cho sinh viên. Những giờ học với cô thật mệt nhưng thật đáng học.

The second thing I want to mention today as I feel grateful to it is the job opportunities that Broward College brings to its students when they are still at college. At Broward College, I do not only learn from my instructors inside classrooms, but I also learn even more when I had a chance to work right at Broward College. I used to work as a Digital Marketing Assistant for the Marketing department. Honestly, Digital Marketing was a new field for me when I first started. However, I got on track quickly, thanks to Dr. Burkhard Shrage’s willingness to share and help. Dr. Burkhard Shrage did introduce me to this digital world and inspired me to work and discover more. This German gentleman is both my instructor and my colleague. It was a great time working with him, who gave me more confidence when I go to work.

Điều thứ 2 hôm nay tôi muốn đề cập đến vì tôi rất biết ơn là cơ hội việc làm mà Broward College đã mang đến cho sinh viên ngay từ khi vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tại Broward College, tôi không chỉ học từ các thầy cô thông qua bài giảng, mà thậm chí tôi còn học được nhiều hơn khi tôi có cơ hội được làm việc tại Broward College. Thực tế là tôi đã từng làm nhân viên phòng Marketing. Thật lòng mà nói, Digital Marketing là một lĩnh vực hoàn toàn mới đối với tôi lúc mới bắt đầu làm việc. Tuy vậy tôi cũng đã bắt kịp rất nhanh nhờ vào sự chia sẻ và hướng dẫn của tiến sĩ Burkhard Shrage, người đã đưa tôi tới thế giới kĩ thuật số và khích lệ tôi làm việc và khám phá nhiều hơn. Quí ông người Đức này vừa là thầy, vừa là sếp của tôi. Thật là một khoảng thời gian tuyệt vời khi làm việc cùng thầy, người đã cho tôi sự tự tin khi tôi đi làm.

After graduating from Broward College, I would like to challenge myself by looking for other job opportunities. So I decided to stop working for the college and applied for a job at ANZ Vietnam bank. During the job interview with ANZ Vietnam bank, I noticed that I don’t speak as quietly as before. It’s not the volume of my voice, it’s about a louder sound with more confidence, which I got from Broward College, and this helps me tells my leaders and customers who I am and that I am ready for upcoming new challenges.

Sau khi tốt nghiệp Broward College, tôi muốn thử sức mình bằng cách tìm một công việc khác, nên tôi quyết định ngưng làm việc cho trường và nộp đơn xin việc ở ngân hàng ANZ. Trong buổi phỏng vấn xin việc làm ở ngân hàng ANZ, tôi nhận thấy rằng tôi không còn nói lí nhí như trước đây. Không phải chỉ là âm lượng của giọng nói, mà là một giọng nói to hơn với sự tự tin hơn, sự tự tin mà Broward College đã mang lại cho tôi. Và sự tự tin ấy đã nói giúp tôi với lãnh đạo và khách hàng của tôi: tôi là ai, tôi đã sẵn sàng cho những thử thách mới sắp tới.

Dear all my friends,

Now that we are graduates, and as far as I know, the majority of you have had a job; some have successfully transferred to the US or other countries to continue their studies. It means that we all have two options: one is to join the labor market and get a job with your advantage edge as I am doing now; the other is to continue studying to get a Bachelor's degree in Vietnam or abroad, especially in the US. I just learned that my friends, Hanh Nhi and Su Hue Thanh, have got a scholarship from Truman State University, USA, to earn a Bachelor's degree. This is very exciting, and I hope that many of us will also be doing the same.
Congratulations, Hanh Nhi and Su Hue Thanh!

Các bạn thân mến,
Bây giờ chúng ta đã là những tân cử nhân, và như tôi được biết, đại đa số chúng ta đã có việc làm, một số các bạn đã liên thông thành công lên đại học ở Mỹ và các nước khác. Điều đó có nghĩa là chúng ta có 2 lựa chọn: hoặc là kiếm việc làm, hoặc là học tiếp để lấy bằng đại học tại Việt nam hoặc nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ. Tôi vừa được biết 2 người bạn của tôi, Hạnh Nhi và Huệ Thanh đã được học bổng học đại học của trường Đại học Truman State, Hoa Kỳ. Điều này thật tuyệt vời và tôi mong rằng sẽ có nhiều bạn làm được điều này.
Chúc mừng Hạnh Nhi và Huệ Thanh!

My dear friends,
We are leaving college today and preparing to move into our future tomorrow. We have a long way ahead. Although we are new graduates with little or even no experience, we are young and full of energy, full of creativity, full of knowledge, full of confidence to go ahead. Life might be tough, but don’t be afraid of challenging yourselves because it will sharpen you, it will make you stronger. You just have a choice: you can either be a passive victim of circumstance or be the active hero of your own life. So let’s TAKE ACTION! DON’T WAIT! DON’T DELAY YOURSELVES UNTIL IT IS TOO LATE! And please always remember that “WHERE THERE IS A WILL, THERE IS A WAY.”

Các bạn thân mến,
Hôm nay chúng ta rời khỏi ghế nhà trường và chuẩn bị ngày mai bước vào tương lai. Chúng ta còn cả một chặng đường dài phía trước. Mặc dù chúng ta là những tân cử nhân còn non nớt, thiếu kinh nghiệm, nhưng chúng ta còn trẻ, đầy năng lượng, đầy sáng tạo, đầy kiến thức và đủ tự tin để tiến lên phía trước. Cuộc sống có thể khó khăn, nhưng đừng ngại thử sức mình, vì nó sẽ mài giũa bạn, làm cho bạn mạnh mẽ hơn. Bạn chỉ có một lựa chọn: hoặc là một nạn nhân thụ động của hoàn cảnh, hoặc là một anh hùng tự chủ cuộc đời mình. Vì vậy, các bạn hãy HÀNH ĐỘNG, ĐỪNG CHỜ ĐỢI, ĐỪNG TRÌ HOÃN CHO ĐẾN KHI QUÁ TRỄ! và các bạn hãy luôn ghi nhớ “ CÓ CHÍ THÌ NÊN”

Friends, this is probably our last day together at Broward College, but I hope we will meet up someday at a workplace, an event, or a party. Anyway, congratulations to all of you and good luck!

Các bạn ơi. có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau tại Broward College, nhưng tôi hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau một ngày nào đó tại nơi làm việc, tại một sự kiện, hay một buổi liên hoan. Dù sao thì cũng xin chúc mừng các bạn và chúc tất cả các bạn may mắn.

To close my speech, I’d like to take this moment to say THANK YOU to all our leaders, instructors, and parents for everything you have given us, and I would also like to ask that you continue to support us as we embark on our future endeavors.

Để kết thúc bài phát biểu, tôi xin nhân giây phút bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới tất cả các vị lãnh đạo trường, các thầy cô, và các bậc phụ huynh vì tất cả những gì các quí vị đã dành cho chúng tôi, và tôi cũng xin các quí vị vẫn tiếp tục hỗ trợ cho chúng tôi khi chúng tôi bước vào những khó khăn thử thách mới trong tương lai.

THANK YOU

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Sự kiện

BÀI PHÁT BIỂU TRẦN THANH VI TRONG BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP BROWARD VIETNAM 2014

face

Đăng ký ngay !

icon dk