Bài thi PERT

PERT - Postsecondary Education Readiness Test (PERT)
 

Bắt đầu  từ tháng 3 năm 2011, Broward College quyết định chuyển đổi phương thức thi xếp lớp chính sang bài thi Postsecondary Education Readiness Test (PERT), cũng là bài thi đại học mới của bang Florida. Bài thi PERT thay thế cho bài thi CPT thuộc ACCUPLACER.
 

Bài thi PERT kiểm tra trình độ đầu vào của sinh viên ở hai lĩnh vực Toán và tiếng Anh (ngôn ngữ). Bài thi gồm các phần thi Đọc hiểu, Viết luận và Toán. Mỗi phần thi sẽ bao gồm 30 câu hỏi (trong đó 25 câu sẽ được dùng để đánh giá chủ yếu năng lực của thí sinh và 5 câu được thiết kế để tăng cường tính chính xác của ngân hàng đề). Thang điểm của bài là từ 50 tới 150. Tất cả các phần của bài thi PERT đều mang tính "thích ứng", tức các câu hỏi sau sẽ được quy định dựa trên cách trả lời của câu hỏi trước đó. Đặc điểm này của bài thi sẽ giúp cố định số lượng câu hỏi phù hợp tùy vào năng lực của thí sinh. Cũng chính vì đặc tính này mà thí sinh bắt buộc phải trả lời các câu hỏi theo thứ tự. Thí sinh được phép thay đổi câu trả lời cho mỗi câu hỏi trước khi chuyển sang câu hỏi khác, nhưng không được phép bỏ qua hay làm lại sau. Trong trường hợp không rõ câu trả lời là gì, thí sinh nên thử dùng phương pháp loại trừ, rồi lựa chọn câu trả lời từ các lựa chọn còn lại.
 

Bài thi không quy định về thời gian, tuy nhiên, thời gian trung bình để hoàn thiện cả ba phần thi trong một lần thi là khoảng 3 giờ đồng hồ. Kết quả của bài thi sẽ quyết định môn học phù hợp. Trung bình mỗi bài thi sẽ mất khoảng 1 giờ đồng hồ.
 

PERT là phương thức thi xếp lớp đầu vào chủ yếu được Broward College sử dụng.
 

Kết quả của bài thi PERT sẽ hết hạn sau 2 năm nếu sinh viên không đăng ký nhập học chương trình tương ứng với kết quả thi. Sau đó, thí sinh bắt buộc phải thi lại bài thi PERT.

*Bài thi lại sẽ có tính phí

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Sự kiện

Bài thi PERT

face

Đăng ký ngay !

icon dk