BCProud | Nguyễn Ngọc Minh Thư

Chúc mừng Nguyễn Ngọc Minh Thư, sinh viên Broward Vietnam niên khóa 2018 - 2022, đã chuyển tiếp thành công đến Business & Hotel Management School (B.H.M.S.) tại Thụy Sĩ. Minh Thư đã hoàn tất bằng Associate chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Broward Vietnam với GPA xuất sắc 3.9/4.0. Em được nhận học bổng trị giá 9,500 CHF để tiếp tục theo học chuyên ngành Global Business Management tại B.H.M.S..

 

Business and Hotel Management School (B.H.M.S.) tại Lucerne, Thuỵ Sĩ. Vào năm 2019, B.H.M.S được lọt vào Top 5 trường quản lý khách sạn hàng đầu ở Thụy Sĩ theo đánh giá của CEO World Ranking. Theo thỏa thuận hợp tác giữa B.H.M.S. và Broward Vietnam, sinh viên sau khi hoàn tất 2 năm đầu tiên tại Việt Nam sẽ chỉ cần học thêm 6-9 tháng đào tạo chuyên sâu tại B.H.M.S. Sau đó, sinh viên sẽ bước vào kì thực tập từ 4 - 6 tháng tại những doanh nghiệp của Thụy Sĩ hoặc các tập đoàn quốc tế và nhận cùng lúc 2 bằng Đại học. 

 

 

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Cựu sinh viên

Hoạt động sinh viên

Sự kiện

BCProud | Nguyễn Ngọc Minh Thư

face

Đăng ký ngay !

icon dk