BCProud - Trần Thế Huy

Chúc mừng Trần Thế Huy, sinh viên Broward Vietnam niên khóa 2019 - 2022, đã chuyển tiếp thành công đến University of Houston. Thế Huy đã hoàn thành hai năm đầu Đại học chuyên ngành Business Administration tại Việt Nam với GPA loại giỏi 3.4/4.0, em sẽ tiếp tục theo học ngành Business Administration and Management tại Mỹ. 

University of Houston được thành lập năm 1927, nằm tại Houston và là trường đại học nghiên cứu công lập lớn nhất thành phố này, lớn thứ ba ở Texas. Houston là thành phố lớn thứ tư của Hoa Kỳ, được Tạp chí Forbes gọi tên là thành phố tốt nhất cho những người trẻ bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Trụ sở chính của 22 công ty trong top Fortune 500 nằm tại Houston, nhiều hơn bất kỳ thành phố nào khác trừ New York. 

 

 

Theo U.S. News and World Reports, University of Houston được xếp hạng #182 Đại học Quốc gia và đồng hạng #92 Đại học Công lập tốt nhất Hoa Kỳ. Trường hiện có hơn 2800 giảng viên, 276 chương trình cấp bằng, và hơn 500 Tổ chức Sinh viên hoạt động tích cực. 

Chúc mừng một hành trình mới của Trần Thế Huy. Chúc cho những cơ hội mới, những thành công mới sẽ sớm đến với em. 

Congratulations to Tran The Huy, Broward Vietnam student for the 2019 - 2022 school year, on successfully transferring to the University of Houston. The Huy has completed the first two years of Business Administration in Vietnam with an excellent GPA of 3.4/4.0; he will continue to study Business Administration and Management in the U.S.

Founded in 1927, the University of Houston is the largest public research university in Houston and the third largest in Texas. Houston is the fourth largest city in the United States; Forbes says it’s the best city for young professionals and number 3 for job growth. Houston is the headquarters for 22 Fortune 500 companies — more than any other city except New York.

According to the U.S. News and World Reports, the University of Houston is ranked #182 National University and tied for #92 Best Public University in America. The university has more than 2,800 faculty members, 276 degree programs, and more than 500 active Student Organizations.

Congratulations on a new journey of Tran The Huy. We wish you new opportunities and new successes that will soon come to you.

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Cựu sinh viên

Hoạt động sinh viên

Sự kiện

BCProud - Trần Thế Huy

face

Đăng ký ngay !

icon dk