BCProud - Võ Hoàng Lâm

️🎉️🎉️🎉 Chúc mừng Võ Hoàng Lâm, sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh của Broward Vietnam niên khóa 2020 - 2022, đã chuyển tiếp thành công đến Broward College, Florida, Hoa Kỳ. 

 

Hoàng Lâm sẽ tiếp tục theo học chuyên ngành Business Administration and Management. Chúc em có một hành trình mới tràn đầy những trải nghiệm thú vị và những mục tiêu của em sẽ sớm trở thành hiện thực!

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Cựu sinh viên

Hoạt động sinh viên

Sự kiện

BCProud - Võ Hoàng Lâm

face

Đăng ký ngay !

icon dk