Tin tức

02

06

Broward Vietnam tuyển dụng Phó Trưởng khoa Quản trị Du lịch & Khách sạn

Admin | 02.06.2023

Mô tả công việc

 

Giám sát chung

 

 • Hỗ trợ đội ngũ giảng viên phát triển giáo trình dạy học theo đề cương khóa học, mẫu và danh mục kiểm tra của Broward College.
 • Hỗ trợ giảng viên thiết kế bài tập, bài kiểm tra, bài đánh giá, bài tập về nhà, bài thuyết trình, bài báo cáo để đánh giá phù hợp kết quả học tập của khóa học.
 • Hỗ trợ giảng viên phát triển các tiêu chuẩn và tiêu chí chấm điểm một cách khách quan, công bằng và nhất quán.
 • Làm việc với bộ phận nhân sự để tuyển dụng giảng viên mới đáp ứng yêu cầu của chương trình một cách hiệu quả và kịp thời.
 • Hồ trợ trưởng khoa trong việc đưa ra quyết định cuối cùng về việc thực thi các chính sách về học thuật.

 

Giám sát kỳ học

 

 • Hỗ trợ đội ngũ giảng viên phát triển giáo trình dạy học theo đề cương khóa học, mẫu và danh mục kiểm tra của Broward College.
 • Hỗ trợ giảng viên thiết kế bài tập, bài kiểm tra, bài đánh giá, bài tập về nhà, bài thuyết trình, bài báo cáo để đánh giá phù hợp kết quả học tập của khóa học.
 • Hỗ trợ giảng viên phát triển các tiêu chuẩn và tiêu chí chấm điểm một cách khách quan, công bằng và nhất quán.
 • Làm việc với bộ phận nhân sự để tuyển dụng giảng viên mới đáp ứng yêu cầu của chương trình một cách hiệu quả và kịp thời.
 • Hồ trợ trưởng khoa trong việc đưa ra quyết định cuối cùng về việc thực thi các chính sách về học thuật.
 • Thu thập báo cáo giữa kỳ từ tất cả các giảng viên, cập nhật bảng báo cáo điểm giữa kỳ cho bộ phận Đào tạo để thực hiện tư vấn học thuật giữa kỳ cho các trường hợp cần rút môn học.
 • Thu thập và thực hiện lưu trữ báo cáo điểm cuối mỗi học kỳ từ tất cả các giảng viên.
 • Cập nhật đề cương môn học cho giảng viên cho từng môn học.

 

Giám sát đội ngũ giảng viên

 

 • Hỗ trợ Trưởng khoa dự giờ các giờ giảng dạy của giảng viên ít nhất hai lần một năm.
 • Ghi nhận và theo dõi các khiếu nại của sinh viên về đội ngũ giảng viên. Phân tích dữ liệu phản hồi của sinh viên để đánh giá giảng viên.
 • Trao đổi với giảng viên về hiệu suất giảng dạy dựa trên các dự giờ cũng như phản hồi của sinh viên.
 • Xác định nhu cầu và đề xuất đào tạo bổ sung cho giảng viên.
 • Hướng dẫn giảng viên sử dụng hệ thống D2L, bao gồm nhưng không giới hạn tạo sổ điểm, tải giáo trình và các tài liệu khác lên thư mục nội dung, tạo câu hỏi và bài kiểm tra, đăng thông báo, tạo phiếu đánh giá, tải tài liệu từ khóa học khác, thiết lập ngày bắt đầu và ngày kết thúc khóa học, đồng thời tạo bài tập với các tài liệu đính kèm, hạn nộp bài, tiêu chí đánh giá và Turnitin.
 • Hướng dẫn giảng viên về cách tạo, đính kèm, áp dụng tiêu chí chấm điểm cho các bài tập cũng như cách tạo, cập nhật và gửi điểm trong D2L, MyWork và cho phòng Đào tạo.
 • Trao đổi với giảng viên về các trường hợp vi phạm chính sách học thuật của sinh viên.

 

Phối hợp với các bộ phận khác

 

 • Hỗ trợ bộ phận Công tác sinh viên trong triển khai định hướng cho sinh viên mới.
 • Hỗ trợ thực hiện các sự kiện của Trường
 • Hỗ trợ thực hiện các hoạt động tuyển sinh của trường

 

Các công tác khác

 

 • Tham gia vận hành và phát triển hoạt động kinh doanh của Nhà trường, bao gồm mở rộng các cơ sở của Broward Việt Nam, xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo mở và các khóa học ngắn hạn khác.

 

Tiêu chí tuyển dụng

 

 • Đang sinh sống tại Việt Nam
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và giảng dạy (từ cấp độ C1 của khung CEFR hoặc tương đương)
 • Đáp ứng các yêu cầu về giấy phép làm việc theo Luật lao động của Việt Nam đối với giảng viên nước ngoài.
 • Có bằng Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn; hoặc có bằng Thạc sĩ các chuyên ngành khác và có đủ 18 tín chỉ trở lên các môn học liên quan tới lĩnh vực du lịch và khách sạn;
 • Chỉ các ứng viên tốt nghiệp từ các cơ sở đạt kiểm định và công nhận quốc tế mới được xem xét cho vị trí này
 • Có kinh nghiệm quản lý học thuật và giảng dạy bậc Cao đẳng/Đại học là một lợi thế.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Sự kiện

Broward Vietnam tuyển dụng Phó Trưởng khoa Quản trị Du lịch & Khách sạn

face

Đăng ký ngay !

icon dk