Đăng ký môn học

Dưới đây là danh sách các môn học được mở trong Đợt 2 của kỳ Summer 1/2024. Các bạn chọn lựa môn cần đăng ký bằng cách bấm vào Link tương ứng.

* Lưu ý:

  • Sử dụng tài khoản email @broward.edu.vn để đăng nhập.

  • Các thông tin cần khai báo:

    • BC I.D: có dạng 1 chữ cái và 1 dãy chữ số như ví dụ sau: B20001234 (KHÔNG GẠCH NGANG).

    • BVN I.D: là dãy các chữ số theo dạng như ví dụ sau: 520310999

    • Full Name: VIẾT IN HOA KHÔNG DẤU

CÁC FORM ĐĂNG KÝ SAI QUY CÁCH NÊU TRÊN SẼ BỊ HỦY KẾT QUẢ

Course code

Course title

Registration links

EAP LEVEL

EAP0320

Reading III

https://forms.gle/S3B569pufUzsb9aN8

EAP0385

Grammar/Writing III

https://forms.gle/ayQJhMYGbc8itxP9A

EAP0400

Listening/ Speaking IV

https://forms.gle/zbwmaSSz8KLrUZEr5

EAP0420

Reading IV

https://forms.gle/msLVXwu2csfVWQse6

EAP0485

Grammar/Writing IV

https://forms.gle/q5LqEtQpWNpn4Gnp8

ADVANCED

EAP1520

Advanced Reading

https://forms.gle/Cc3z72LbCiRgSTgd9

EAP1640

Advanced Composition II

https://forms.gle/e4tAkCmy4SdmYgST8

COLLEGE

CGS1060C

Computer and Internet Literacy

https://forms.gle/uacz7oNny4d332CM9

ECO2013

Principles of Macroeconomics

https://forms.gle/w7CbgzPLihFhhN4A8

ENC1101

Composition I

https://forms.gle/VHta4RFcDB958syr7

MAC1105

College Algebra

https://forms.gle/spx3JfNWuKJWLmGS8

STA2023

Statistics

https://forms.gle/5pANEniJt87qGRMM6

ACG2001

Principles of Accounting I

https://forms.gle/ZCJaxZbQ9G9aWH8FA

MAN2300

Introduction to Human Resources Management

https://forms.gle/R662vV54yn9z2Rd99

OST2335

Communications in Workforce

https://forms.gle/VGjoLWPcNwfcpBzd9

HFT2500

Hospitality Marketing

https://forms.gle/nhM8t13x8MMHF3Q19

HFT2600

Hospitality Law

https://forms.gle/7UXdFaCwQsJt1Saa6

COP1210C/1250C

Programming I

https://forms.gle/LGdmhXxFJ2L6MWd28

COP1334C

Introduction to C++ Programming

https://forms.gle/v369ibnMzsxLGhLUA

COP2044C

Machine Learning with Python

https://forms.gle/5VZSLmFZuFQNEGwq7

COP2360C

C# Programming

https://forms.gle/HktJScWkGBjja19u8

CTS1855C/
CTS1831C

Web Authoring I

https://forms.gle/SyznXLUivtHnsn8s7

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Các bài viết liên quan

Ngành học

Admin | 11.05.2019

Khoa và Giảng viên

Admin | 17.05.2019

Sự kiện

Đăng ký môn học

face

Đăng ký ngay !

icon dk