ĐẶNG LÊ MINH QUÂN - Chuyển tiếp thành công sang Broward College Florida

Chúc mừng Minh Quân đã phỏng vấn thành công visa du học Mỹ!
Sau khi hoàn thành 02 năm ngành Quản trị Kinh Doanh tại Broward Vietnam, Lê Đặng Minh Quân sẽ chuyển tiếp sang Broward College Florida để hoàn thành bằng Cử nhân trong 02 năm học còn lại.
Chúc mừng Minh Quân! 

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Cựu sinh viên

Hoạt động sinh viên

Sự kiện

ĐẶNG LÊ MINH QUÂN - Chuyển tiếp thành công sang Broward College Florida

face

Đăng ký ngay !

icon dk