Danh sách sinh viên transfer sang Mỹ & các nước (update 10/2019)

SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾP QUỐC GIA
Nguyễn Châu Thùy An Edmonds Community College Washington, USA
Nguyễn Thu An Highline community college Washington, USA
Trần Tuyết Xuân Anh Avila University Missouri, USA
Vũ Ngọc Hoàng Dung Fontbonne University Missouri, USA
Huỳnh Thanh Huy Henry W. Bloch School of Management Missouri, USA
Tiêu Thành Hải Laney College California, USA
Trần Ngọc Kim Harold Washington College Illinois, USA
Võ Thùy Vân Khanh University of Texas at Arlington Texas, USA
Tạ Đăng Khoa Broward College Florida Florida, USA
Dương Ngọc Lân Oklahoma City Community College Oklahoma, USA
Nguyễn Thị Thùy Linh Richland College Texas, USA
Huỳnh Hồng Bảo Lộc Truman State University Missouri, USA
Nguyễn Văn Long Mercer University Georgia, USA
Trương Hạnh Nhi Florida Atlantic University Florida, USA
Trần Ái Nhi University of Houston Texas, USA
Đinh Gia Hoàng Tấn Nghĩa Broward College Florida Florida, USA
Huỳnh Nguyên Quý Broward College Florida Florida, USA
Sử Huệ Thanh Truman State University Missouri, USA
Dương Thanh Thảo Burker Hill College Massachusetts, USA
Trần Hải Triều Seattle Central Community College Washington, USA
Nguyễn Hồng Ngọc Thủy Community College of Denver Colorado, USA
Nguyễn Thị Khả Thư Seattle Central Community College Washington, USA
Nguyễn Duy Tùng St. Thomas University Florida, USA
Nguyễn Tiến Đạt St. Thomas University Florida, USA
Lâm Thiên Hoàng Broward College Florida, USA
Đỗ Thị Kim Thanh Florida Atlantic University Florida, USA
Châu Kiến Lâm Florida Atlantic University Florida, USA
Trần Thanh Xuân Florida Atlantic University Florida, USA
Le Thi Kim Oanh Wayne State University Michigan, USA
Hứa Sở Hoàn California State University, East Bay Continuing Education California, USA
Phạm Nhật Thiên Anh Charles Sturt University Australia
Nguyễn Anh Dũng University of New South Wales Australia
Lai Huệ Hiền Charles Sturt University Australia
Đặng Nhã Hàm La Trobe University Australia
Trịnh Minh Khánh Southern Cross University Australia
Phạm Nguyễn Kim Linh La Trobe University Australia
Khưu Phan Hồng Quyên Southern Cross University Australia
Dương Phú Tài Deakin University Australia
Trần Bảo Châu International College of Hospitality Management - ICHM Australia
Nguyễn Thành Huy James Cook University Singapore
Dang Ngoc Phuong Thanh Oulu University of Applied Sciences Poland
Nguyen Thi Hoai Thu Cesine Santander, Spain
Tran Minh Nguyet Broward College Florida, USA
Võ Thụy Vân Trang Humber College Canada
Vũ Hải Yến Macquarie University Australia
Mã Bảo Thy Florida International University Florida, USA
Nguyễn Thị Quỳnh Ngân Florida International University Florida, USA
Vũ Phan Thùy Dương Sheridan College  Mississauga, USA
Nguyễn Thái Bảo Broward College  Florida, USA
Nguyễn Ngọc Uyên Thư Broward College  Florida, USA
Lê Đặng Minh Quân Broward College  Florida, USA
Dư Thị Phương Khanh Truman State University  Missouri, USA
Đỗ Trúc Uyên Parkland College Illinois, USA
Huỳnh Quyết Thắng Truman State University  Missouri, USA
Nguyễn Thị Mùi Truman State University  Missouri, USA
Vương Chí Cường Broward College  Florida, USA
Võ Vương Như Broward College  Florida, USA
Lưu Tố Nhi Florida International University Florida, USA
Võ Huỳnh Kim Ngọc University of Sounth Florida Florida, USA
Nguyễn Hoàng Thy Trang Flordia Atlantic University Florida, USA
Trương Đình Huy Florida International University Florida, USA
Nguyễn Ngọc Trà My Flordia Atlantic University Florida, USA
Trần Đình Thắng Truman State University Missouri, USA
Quách Lê Hiếu Truman State University Missouri, USA
Võ Hồ Nguyệt Ánh Truman State University Missouri, USA
Tô Khánh An Truman State University Missouri, USA
Lê Thị Phương Trang  Florida International University Florida, USA
Nguyễn Minh Trí Broward College  Florida, USA
Lê Mai Thanh Tú Broward College  Florida, USA
Phan Nguyễn Thảo Vi Florida International University Florida, USA

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Cựu sinh viên

Hoạt động sinh viên

Sự kiện

Danh sách sinh viên transfer sang Mỹ & các nước (update 10/2019)

face

Đăng ký ngay !

icon dk