Chương trình đào tạo

Thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Sơn Xem thêm icon xem thêm

Thầy Nguyễn Anh Hoàng Sơn hiện đang giảng dạy bộ môn Kế Toán tại Đại học Broward tại Việt Nam. Thầy tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kế Toán tại Đại học Central Washington, Hoa Kỳ.

Thạc sĩ David Mielke Xem thêm icon xem thêm

Here at Broward, I teach EAP and Literature classes. I also teach test-prep classes in IELTS, TOEFL, and SAT.

Thạc sĩ Kimberly Jardin Xem thêm icon xem thêm

Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng và 9 năm kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo ở Bậc đại học Chính quy và Doanh nghiệp và Cô Jardin hoàn toàn có khả năng mang những kinh nghiệm thực tế quý báu của mình trong ngành Quản lý điều hành và Quản trị kinh doanh đến với sinh viên thông qua công tác giảng...

TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁO DỤC TRONG NGÀNH DU LỊCH Xem thêm icon xem thêm

Thường thì câu chuyện về nhân viên được thăng chức mà không cần bằng cấp lại không có chi tiết chính người đó đã làm việc liên tục tại đơn vị đó hơn 10 năm. Trong khi đó, rất nhiều nhân viên khác, những người đã tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục bậc cao, cũng bắt đầu từ cùng vị trí, nhưng lại được...

Các bài viết liên quan

Sự kiện

Chương trình đào tạo

face

Đăng ký ngay !

icon dk