Chương trình đào tạo

Tiến sĩ Vũ Ngọc Thanh Sang Xem thêm icon xem thêm

Vu Ngoc Thanh Sang received his Ph.D. in Electronic and Information Sciences in 2019 from Tokyo University of Agriculture and Technology, japan. His doctoral research investigated the on-body positions recognition of wearable sensors ensuing the stable health monitoring in various applications.

Thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Sơn Xem thêm icon xem thêm

Thầy Nguyễn Anh Hoàng Sơn hiện đang giảng dạy bộ môn Kế Toán tại Đại học Broward tại Việt Nam. Thầy tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kế Toán tại Đại học Central Washington, Hoa Kỳ.

Thạc sĩ David Mielke Xem thêm icon xem thêm

Here at Broward, I teach EAP and Literature classes. I also teach test-prep classes in IELTS, TOEFL, and SAT.

Thạc sĩ Kimberly Jardin Xem thêm icon xem thêm

Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng và 9 năm kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo ở Bậc đại học Chính quy và Doanh nghiệp và Cô Jardin hoàn toàn có khả năng mang những kinh nghiệm thực tế quý báu của mình trong ngành Quản lý điều hành và Quản trị kinh doanh đến với sinh viên thông qua công tác giảng...

Các bài viết liên quan

Sự kiện

Chương trình đào tạo

face

Đăng ký ngay !

icon dk