Học phí, phụ phí

Học phí sẽ có sự khác nhau, tùy thuộc vào lựa chọn lộ trình học của sinh viên. Chi tiết như sau: 
 

  • Nếu sinh viên lựa chọn theo học chương trình cử nhân đại học của Broward College, mức học phí sẽ được áp dụng như bảng niêm yết phía dưới. Mức học phí của mỗi niên khóa sẽ được niêm yết bằng đồng bản địa (Việt Nam Đồng) và sẽ được công bố vào đầu mỗi năm học (đây là mức học phí chưa áp dụng học bổng/ hỗ trợ tài chính/ khuyến học). 
     
  • Nếu sinh viên lựa chọn chương trình Associate của Broward College tại Việt Nam, mức học phí sẽ áp dụng như bảng niêm yết phía dưới (mỗi học kỳ học sinh viên đăng ký học bao nhiêu tín chỉ sẽ đóng học phí tương ứng với đúng bấy nhiêu tín chỉ). Trong trường hợp sinh viên có nguyện vọng chuyển tiếp để học hoàn tất chương trình cử nhân đại học tại Mỹ hoặc các nước sau khi hoàn tất chương trình Associate của Broward tại Việt Nam, mức học phí dành cho giai đoạn du học tại Broward Florida, Mỹ sẽ tùy thuộc vào chuyên ngành và tùy theo từng niên khóa. Mức học phí trung bình là xấp xỉ $14,500/ năm học. Đối với các trường hợp sinh viên chọn học tiếp tại các trường đại học khác ngoài Broward College sẽ đóng học phí theo mức công bố của trường mà sinh viên chọn chuyển tiếp. 
     
  • Các khoản phụ phí có thể sẽ được áp dụng, tuy nhiên sẽ được hạn chế tối đa. Tất cả các khoản phụ phí sẽ được thông báo vào đầu khoá khi sinh viên làm thủ tục nhập học và gần như sẽ không có phát sinh mới trong quá trình học tập. 
     

Để xem tiết về mức học phí, các khoản phụ phí hiện hành, vui lòng xem tại các mục chi tiết phía bên dưới 

 

 

Học phí Xem thêm icon xem thêm

Broward College áp dụng chính sách duy trì mức học phí cố định trong suốt thời gian sinh viên học tập tại International Center của trường tại Việt Nam. Mức học phí trong giai đoạn học tại Việt Nam sẽ được thông báo bằng Việt Nam Đồng theo quy định quy định hiện hành của Việt Nam.

Phụ phí Xem thêm icon xem thêm

Broward College áp dụng chính sách hạn chế tối đa các khoản phụ phí đối với sinh viên theo học tại International center của trường tại Việt Nam. Trong đó, miễn phí các khoản như phí sử dụng hệ thống thư viện điện tử, đồng phục... Các khoản này sẽ được tài trợ bởi center tại Việt Nam

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Các bài viết liên quan

Hướng dẫn xét tuyển

Admin | 17.05.2019

Ngành học

Admin | 11.05.2019

Khoa và Giảng viên

Admin | 17.05.2019

Sự kiện

Học phí, phụ phí

face

Đăng ký ngay !

icon dk