Kiểm định Hoa Kỳ

Broward College được kiểm định bởi Hiệp Hội Kiểm Định Chương Trình Đại Học và Cao Đẳng Miền Nam Hoa Kỳ – Ủy Ban Đại Học, gọi tắt là SACSCOC về việc đào tạo và cấp bằng Cao đẳng và Cử nhân. Mọi thắc mắc về kiểm định của Broward College xin gửi trực tiếp về Hiệp Hội Kiểm Định Chương Trình Đại Học và Cao Đẳng Miền Nam nước Mỹ – Ủy Ban Đại Học tại số 1866 Southern Lane, Decatur, GA 30033-4097, hoặc qua SĐT (404) 679-4500 và các thông tin được công bố trên website chính thức của SACSCOC (www.sacscoc.org).

 

Broward Vietnam được công nhận là 1 trong 10 trung tâm quốc tế chính thức của Broward College trên thế giới. Theo đó, chương trình đào tạo của Browad College tại tất cả các trung tâm quốc tế này (bao gồm International center tại Vietnam) là những chương trình duy nhất thuộc phạm vi kiểm định của Broward College.

 

Sinh viên học tại Broward Vietnam có đầy đủ quyền lợi như một sinh viên đang học tại trụ sở chính bang Florida, Hoa Kỳ. Bằng tốt nghiệp của sinh viên được cấp bởi Broward College, Mỹ và được công nhận toàn cầu.

 

Sinh viên theo học chương trình học 2 năm đầu tại Broward Vietnam không chỉ chuyển trực tiếp sang Broward College tại Mỹ mà còn có thể linh hoạt chuyển tiếp sang hầu hết các trường đại học khác thuộc các bang của Mỹ để học hoàn tất giai đoạn còn lại và nhận bằng Cử nhân Đại học.

Sinh viên theo học hệ giáo dục đại học Mỹ (với chương trình đại học 4 năm) có kiểm định ở mức cao nhất chắc chắn sẽ có nhiều thuận lợi trong việc chuyển tiếp/ miễn giảm môn học khi chuyển tiếp sang các hệ giáo dục Liên hiệp Anh, Úc, Canada (với chương trình bậc đại học 3 năm) để hoàn tất chương trình Cử Nhân Đại học. 

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Các bài viết liên quan

Broward College (U.S.A)

Admin | 16.05.2019

Broward Vietnam

Admin | 15.05.2019

Thông tin tuyển sinh

Admin | 01.06.2019

Ngành học

Admin | 11.05.2019

Sự kiện

Kiểm định Hoa Kỳ

face

Đăng ký ngay !

icon dk