Mr. Levan Bernard

Levan Bernard

Thầy Levan Bernard

Giảng viên Khoa Tiếng Anh Học Thuật

Chứng chỉ:

Cử nhân Kỹ sư Công trình và Cơ khí tại Đại học Lyon 1, Pháp

Chứng chỉ Giảng dạy Tiếng Anh TEFL

Quốc tịch:  Pháp

Thầy Levan Bernard đã giảng dạy tại Đại học Broward Việt Nam trong năm vừa qua. Trước đó thầy đã có kinh nghiệm làm việc tại nhiều trường học và trung tâm. Thầy đã sống và giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam hơn 3 năm.

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Các bài viết liên quan

Bài thi LOEP

Than Thao | 21.05.2019

Sự kiện

Mr. Levan Bernard

face

Đăng ký ngay !

icon dk