Ngành học

Sinh viên theo học tại Broward Vietnam có thể chọn học trong 3 nhóm ngành:

  1. Nhóm Kinh tế (QTKD, Nhân sự, Tài chính, Marketing...)
  2. Nhóm Du Lịch & Khách Sạn (Du lịch, Lữ Hành, Khách sạn, Nhà hàng...)
  3. Nhóm Công Nghệ Thông Tin (Khoa học máy tính)
     

Với các chuyên ngành về kinh tế, sinh viên học 2 năm đầu tại Việt Nam với ngành Quản trị Kinh doanh (các môn học của các ngành nhóm kinh tế gần như giống nhau hoàn toàn). Từ Năm thứ 3, sinh viên sẽ chuyển vào chuyên ngành cụ thể mà mình lựa chọn trong nhóm ngành kinh tế tại Mỹ.
 

Với các ngành đặc biệt khác không thuộc 3 nhóm ngành nêu trên (ví dụ: Công nghệ sinh học, Quản lý Hàng không...), sinh viên có thể chọn học giai đoạn tiếng Anh học thuật và các môn General Education (tất cả các chuyên ngành đều phải học trong hệ thống giáo dục của Mỹ). Sau khi hoàn tất các môn này, sinh viên sẽ chuyển tiếp sang Mỹ chuyển vào các chuyên ngành mình yêu thích.
 

Click vào các nhóm ngành bên dưới để xem thông tin cụ thể

 
 

Quản trị Khách sạn & Du lịch

Hospitality & Tourism Management

Quản trị Kinh doanh

Business Administration

Lập trình máy tính

Software Development

Các ngành khác

Nhóm Kinh Tế & STEM

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Các bài viết liên quan

Khoa và Giảng viên

Admin | 17.05.2019

Thông tin tuyển sinh

Admin | 01.06.2019

Sự kiện

Ngành học

face

Đăng ký ngay !

icon dk