NGUYỄN THỊ QUỲNH NGÂN - Chuyển ngành không phải là vấn đề bất khả thi với sinh viên Broward College

Chuyển ngành không phải là vấn đề bất khả thi với sinh viên Broward Vietnam. Sinh viên Nguyễn Thị Quỳnh Ngân sau 02 năm học Ngành Quản trị Kinh doanh tại Broward Vietnam đã xuất sắc chuyển tiếp sang Florida International University (FIU) học tiếp 02 năm ngành Quản lý chuỗi cung ứng để hoàn thành bằng Cử nhân với mức học bổng 30% theo thoả thuận hợp tác giữa BC và FIU dành cho sinh viên ưu tú.
Chúc mừng Quỳnh Ngân! 

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Cựu sinh viên

Hoạt động sinh viên

Sự kiện

NGUYỄN THỊ QUỲNH NGÂN - Chuyển ngành không phải là vấn đề bất khả thi với sinh viên Broward College

face

Đăng ký ngay !

icon dk