Tin tức

22

05

Orientation Week (05 – 08/09/2017)

Admin | 22.05.2019

Orientation Week (05 – 08/09/2017)

Welcome to Orientation Week (05 – 08/09/2017)

  • TIMETABLE | THỜI KHÓA BIỂU
Date Ngày Time | Giờ Content | Nội dung Participants | Đối tượng
Spring & Summer students Fall 1 students
5/9 9:00 – 11:00 Welcome Freshmen
Môi trường mới
  x
6/9 9:00 – 11:00 Discover the programs

 

Khám phá ngành học

x x
7/9

 

 

9:00 – 11:00 BC Transfer Stratergies

 

Chuyển tiếp và học bổng

x x
 8/9  9:00 – 11:00 College success – Study skills guide

 

Kỹ năng sinh viên

 

 

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Sự kiện

Orientation Week (05 – 08/09/2017)

face

Đăng ký ngay !

icon dk