Quy trình Giải quyết Khiếu nại Sinh viên

Giới thiệu

 

Quy trình giải quyết khiếu nại của sinh viên là một phần trong cam kết của Broward Việt Nam nhằm cung cấp trải nghiệm giáo dục chất lượng cao cho tất cả sinh viên. Nhà trường nhìn nhận giá trị mang lại từ các phản hồi của sinh viên như một phần quan trọng để đánh giá và cải thiện các dịch vụ sinh viên. Quy trình giải quyết khiếu nại của sinh viên này được thiết kế để tích hợp một phương thức hiệu quả nhằm xử lý các khiếu nại của sinh viên một cách công bằng, khách quan và kịp thời. Thủ tục này không phải là một quy trình pháp lý. Bên cạnh việc đề cao giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng và công bằng, Nhà trường khuyến khích đối thoại mang tính xây dựng giữa tất cả các bên liên quan để giải quyết các vấn đề một cách nhẹ nhàng trước khi chính thức tiến hành khiếu nại.

 

Phạm vi áp dụng

 

Quy trình này áp dụng cho tất cả sinh viên đang theo học các chương trình tại Broward Vietnam, bao gồm các khiếu nại liên quan đến các vấn đề học thuật và phi học thuật, việc sử dụng cơ sở vật chất, quy trình giám sát, kết quả đánh giá học tập, các vấn đề về khóa học, dịch vụ sinh viên, hoặc cách xử lý của nhân viên Nhà trường với sinh viên.

 

Giới hạn thời gian

 

Sinh viên nên nộp đơn khiếu nại ngay khi vấn đề phát sinh hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện dẫn đến khiếu nại. Các khiếu nại nhận được sau thời gian này sẽ chỉ được xem xét trong những trường hợp đặc biệt.

 

Tư vấn và hỗ trợ

 

Sinh viên có thể đến phòng Đào tạo hoặc phòng Công tác Sinh viên để nhận được hỗ trợ và tư vấn các thủ tục liên quan đến quy trình khiếu nại và các bước xử lý trong quy trình.

 

Bảo mật thông tin

 

Quy trình giải quyết khiếu nại tôn trọng quyền riêng tư của tất cả các bên liên quan. Tất cả các tài liệu liên quan đến khiếu nại sẽ được giữ bí mật. Bất kỳ thông tin nào được thu thập trong quá trình này sẽ được chia sẻ trên cơ sở "cần biết" và chỉ được sử dụng riêng để giải quyết khiếu nại.

 

Nộp đơn khiếu nại

 

Để thực hiện khiếu nại, sinh viên cần điền vào Mẫu đơn khiếu nại (Phụ lục 1) được đăng tải trên Website của Nhà trường. Khi gửi đơn khiếu nại, sinh viên cần gửi kèm các tài iệu hỗ trợ có liên quan khác.

 

Đánh giá khiếu nại

 

Sau khi nhận được khiếu nại, phòng Đào tạo và phòng Công tác Sinh viên sẽ phối hợp thu thập các thông tin cần thiết và gặp gỡ các bộ phận liên quan đánh giá khiếu nại. Trong vòng 20 ngày làm việc, phòng Đào tạo hoặc phòng Công tác sinh viên sẽ liên hệ với sinh viên về hướng xử lý khiếu nại. Nếu sinh viên không hài lòng với hướng xử l này, sinh viên có quyền phản đối trong vòng 10 ngày làm việc.

 

Tái đánh giá khiếu nại

 

Sau khi thực hiện tái đánh giá khiếu nại, phòng Đào tạo sẽ gửi phản hồi bằng văn bản đến sinh viên. Nếu sinh viên không hài lòng với phản hồi này, sinh viên có thể nộp đơn xin xem xét lại khiếu nại của mình. Yêu cầu xem xét khiếu nại lại phải được gửi trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định ban đầu.

 

Hội đồng khiếu nại

 

Nếu khiếu nại vượt quá khả năng xem xét giải quyết ban đầu thì Hội đồng khiếu nại sẽ được thành lập. Hội đồng sẽ bao gồm ít nhất ba thành viên, trong đó có một đại diện từ sinh viên. Hội đồng khiếu nại sẽ đánh giá lại tất cả thông tin nhận được, tiến hành phỏng vấn thêm nếu cần và đưa ra quyết định về khiếu nại.

 

Sau khi Hội đồng Khiếu nại đưa ra quyết định của họ, sinh viên sẽ nhận được văn kết luận trong vòng 10 ngày làm việc.

 

Khi sinh viên nhận được thư kết luận xác nhận các thủ tục nội bộ của Broward Việt Nam đã được hoàn tất, sinh viên có quyền gửi khiếu nại đến Viện giáo dục Quốc tế Greene thuộc Broward College để xem xét nếu vẫn chưa đồng ý với kết luận của Hội đồng.

 

ĐƠN KHIẾU NẠI SINH VIÊN: Link

 

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Cựu sinh viên

Hoạt động sinh viên

Sự kiện

Quy trình Giải quyết Khiếu nại Sinh viên

face

Đăng ký ngay !

icon dk