Testing Center

Bài thi LOEP Xem thêm icon xem thêm

The Broward College LOEP placement test is a multiple-choice format (except for writing sample). Students taking this test are placed into classes according to their skill level.

Bài thi PERT Xem thêm icon xem thêm

The PERT test assesses readiness for college-level coursework in English and mathematics. The sections of the test include Reading, Writing, and Mathematics.

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Các bài viết liên quan

Thông tin tuyển sinh

Admin | 01.06.2019

Học phí, Lệ phí

Admin | 13.05.2019

Cấp bậc đào tạo

Admin | 11.05.2019

Ngành học

Admin | 11.05.2019

Sự kiện

Testing Center

face

Đăng ký ngay !

icon dk