Thạc sĩ Roy Virgen Jr.

Roy Virgen Jr.

 

 

 

 

 

Thạc sĩ Roy Virgen Jr.

Giảng Viên Quản Trị Kinh Doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bằng cấp:

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Fort Hays State University và University of La Verne.

 

Chuyên ngành giảng dạy: Quản trị Kinh doanh

 

Môn chuyên ngành: Communication, Business, Supervision

 

Thầy Roy Virgen Jr. tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Fort Hays State University và University of La Verne. Thầy đã công tác nhiều năm tại Broward College với vị trí Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh.

 

Ngoài ra, thầy còn có kinh nghiệm quản lý chương trình đào tạo và an toàn lao động của 14 đơn vị logistics. Song song với công tác giảng dạy, thầy còn làm việc tại CSY Global với vị trí Phó Chủ tịch - Đối tác.

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Sự kiện

Thạc sĩ Roy Virgen Jr.

face

Đăng ký ngay !

icon dk