Thạc sĩ Roy Virgen Jr.

Tốt nghiệp Fort Hays State University và University of La Verne.

Chuyên ngành giảng dạy: Quản trị Kinh doanh

Môn chuyên ngành: Communication, Business, Supervision

Có kinh nghiệm quản lý chương trình đào tạo và an toàn lao động của 14 đơn vị logistics. Phó Chủ tịch - Đối tác của CSY Global.

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Sự kiện

Thạc sĩ Roy Virgen Jr.

face

Đăng ký ngay !

icon dk