Thạc sĩ Trần Thị Phi Yến

 

THẠC SĨ TRẦN THỊ PHI YẾN

Bằng cấp:

 

EMBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh), University of Hawaii (Shidler College of Business), USA 

Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Đại học Ngân hàng, Thành phố Hồ Chí Minh 


Cô Trần Thị Phi Yến tốt nghiệp ngành Tài chính và Ngân hàng, Học viên Ngân hàng vào năm 2005. Sau đó cô bắt đầu công tác trong lĩnh vực này từ 2005 đến 2010. Cô từng giữ chức vụ Sr Mortgage Assessment/M. Banking Manager tại Ngân hàng ANZ Bank, một trong ba ngân hàng lớn nhất ở Úc và trong top các ngân hàng lớn nhất thế giới, trong khoảng thời gian  từ năm 2007 đến năm 2010. 

Cô bắt đầu công tác trong lĩnh vực Giáo dục từ năm 2011 trong vai trò điều hành và vận hành kinh doanh tại International School Saigon Pearl. Kể từ đó, cô bắt đầu giữ vai trò quản lý cấp cao, chịu trách nhiệm vận hành hoạt động cũng như nâng cao chất lượng học thuật và đời sống văn hóa cho học sinh - sinh viên tại nhiều cơ sở và trung tâm giáo dục lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Cô hoàn thành chương trình học và nhận bằng Thạc sĩ Điều hành Quản trị kinh doanh (EMBA) tại University of Hawaii, Hoa Kỳ vào năm 2014. 

Với nhiều năm công tác ở vị trí điều hành cấp cao, cô Phi Yến có chuyên môn sâu trong lĩnh vực quản lý và quản trị tổ chức. Cô Phi Yến trở thành giảng viên tại Broward Vietnam năm 2023, giữ vai trò Giảng viên bộ môn Speech trong lĩnh vực Kinh doanh và Quản trị Du lịch - Khách sạn. 

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Sự kiện

Thạc sĩ Trần Thị Phi Yến

face

Đăng ký ngay !

icon dk