Võ Huỳnh Kim Ngọc

Nếu bạn muốn vào những trường đại học tốt, bạn cần phải chuẩn bị nền tảng thật tốt, đó là tiếng Anh, tập trung học tập và sự tự tin. Đại học Broward - International Center tại Việt Nam giúp cho bạn những chính sách và nền tảng tốt, việc của bạn là phải xác định và bám theo mục tiêu của mình

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Các bài viết liên quan

Bài thi LOEP

Than Thao | 21.05.2019

University of South Florida (USF)

Than Thao | 21.05.2019

Florida International University (FIU)

Thuận Phan | 22.05.2019

Sự kiện

Võ Huỳnh Kim Ngọc

face

Đăng ký ngay !

icon dk