Wayne State College

Wayne State College được thành lập vào năm 1909 là một trường đại học công lập được xếp hạng quốc gia tại thành phố Wayne, Nebraska. Từ năm 1915, Đại học Wayne State đã được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học (HLC) của Hiệp hội Cao đẳng và Trường học Bắc Trung Bộ, một trong sáu cơ quan kiểm định khu vực tại Hoa Kỳ cung cấp chứng nhận cho các trường cao đẳng và đại học ở cấp tổ chức.

 

Xếp hạng của Wayne State College vào năm 2020 là hạng #95 Đại học khu vực Trung Tây.

 

 

Chuyên ngành nổi bật:

  • Dược
  • Kinh doanh
  • Giáo dục
  • Kỹ thuật

Các chi phí:

  • Học phí và lệ phí: 32,500/năm
  • Sinh hoạt phí: $10,000/năm + $ 2.000/năm

Học bổng chuyển tiếp:

  • Học bổng năng lực học tập:> = 3.25 GPA (> = 30 tín chỉ chuyển tiếp)
  • Học bổng chuyển tiếp Golden: Lên tới $4,000
  • Học bổng chuyển tiếp Green: Lên tới $2,000
  • Học bổng Pathway Award: $1,000

 

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Các bài viết liên quan

Bài thi LOEP

Than Thao | 21.05.2019

Sự kiện

Wayne State College

face

Đăng ký ngay !

icon dk