Ý kiến khách hàng

Lilou Trespeuch Xem thêm icon xem thêm

My experience at Broward Vietnam was amazing. I had met many kind people and I can tell with confidence that foreigners are always welcome here.

Trần Đăng Khoa Xem thêm icon xem thêm

Thất bại là mẹ thành công. Bạn sẽ đạt được thành công nếu bạn có sự cố gắng, giống như Khoa đã cố gắng rất nhiều để đạt được học bổng 100% danh giá từ Đại học Broward, Florida, Mỹ.

Võ Huỳnh Kim Ngọc Xem thêm icon xem thêm

Ưu tiên nâng kỹ năng tiếng Anh, chọn mục tiêu rõ ràng, luôn dám tin vào khả năng của mình là những điều em muốn chia sẻ với các em sinh viên các khoá sau em

Sự kiện

Ý kiến khách hàng

face

Đăng ký ngay !

icon dk